Zoeken

Aanmelden donateur of sponsor

Donateur worden of liever een sponsor


Bankgegevens

Schenkingen kunt u doen op het Rabobank rekeningnummer NL49RABO0159376769 t.n.v. KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten.


Schenken nu

U kunt voor ieder bedrag per jaar donateur worden. Eenmalig een bedrag schenken kan ook. Schenkingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Wanneer u vijf jaar lang ieder jaar een bedrag aan KansPlus geeft en dat van tevoren heeft vastgelegd in een notariële akte, kunt het bedrag van de gift volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting.


Schenken later

Als u het werk van KansPlus in de toekomst wilt steunen, kunt u KansPlus opnemen in uw testament. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U laat KansPlus een vaststaand bedrag na (een legaat).
  • U benoemt KansPlus als erfgenaam voor een deel van de erfenis.

Het hoeft daarbij zeker niet altijd om grote bedragen of grote vermogens te gaan. Een legaat of erfenis kan ook bestaan uit kunst, aandelen of onroerende goederen. Belangrijk is dat in het testament de tenaamstelling en begunstiging correct zijn opgenomen. Onze werknaam is KansPlus maar in een testament dient de statutaire naam opgenomen te worden. Die luidt: KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten. KansPlus is als KansPlus, Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten ingeschreven bij het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30231388.


KansPlus is aangeloten bij
de brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals: het IF

KansPlus is een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

  • Vrijwilliger worden

     

    Help KansPlus en word vrijwilliger. Om ons werk voort te kunnen zetten zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen... 

Aanmelden