Zoeken

Publicaties

Jaarverslag KansPlus Bergen op Zoom 2021
Jaarverslag KansPlus Bergen op Zoom 2019
Jaarverslag KansPlus Bergen op Zoom 2018

Jaarverslag KansPlus Bergen op Zoom 2017
Jaarverslag KansPlus Bergen op Zoom 2016

KansPlus Landelijk

Visie en missie
KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.

Jaarplan 2023
In 2023 staan drie onderwerpen centraal:

  • Belangenbehartiging
  • Dienstverlening in de vorm van Kennis en advies
  • Ontwikkeling strategie 2024-2026.

Jaarplan 2019

In het strategisch beleidsplan 2019-2023 is de koers voor de komende jaren vastgelegd.  Het strategisch beleid bestaat uit een aantal bouwstenen die hieronder worden aangegeven. De bouwstenen staan niet los van elkaar, maar er is een onderlinge beïnvloeding. In de uitwerking van deze bouwstenen in jaar- en projectplannen is het belangrijk dat deze onderlinge wisselwerking optimaal benut wordt.

De bouwstenen:

1: versterking van de dienstverlening
2: een dynamische organisatie
3: een inhoudelijk herkenbare koers
4: lokale belangennetwerken
5: samenwerking
6: zorg voor medewerkers

Het gehele strategisch beleidsplan kunt u hier lezen: KansPlus strategisch beleidsplan 2019-2023

  • Vrijwilliger worden

     

    Help KansPlus en word vrijwilliger. Om ons werk voort te kunnen zetten zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen... 

Aanmelden