Zoeken

Vrienden van KansPlus Bergen op Zoom

Een speciale band met bedrijven en organisaties!

 

Een aantal bedrijven dragen KansPlus Bergen op Zoom een bijzonder warm hart toe. Daarvoor bieden wij speciale mogelijkheden zodat zij zich kunnen profileren op onze internetsite. Ook een pluim voor de bedrijven en instellingen waar onze jongvolwassenen met een beperking straks gaan werken.
Wij danken hen voor hun steun en willen ze graag aan jullie voorstellen:

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Wij steunen projecten die dit mogelijk maken. 
Inforing is een software leverancier die uitblinkt in de techniek, het kloppend hart van elke website. De op maat gemaakte website van KansPlus afd. Bergen op Zoom maakt de informatievestrekking voor ons heel makkelijker

Zorgbelang Brabant vindt goede zorg belangrijk en komt op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening in de regio.Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke -, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties, waaronder KansPlus, zijn daarbij aangesloten. Ieder(in) is het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

 
De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. 

  Bij Samen in de Regio geloven we in het betekenisvol ondernemerschap. Het gaat om een gezonde balans tussen geld verdienen en maatschappelijke problemen oplossen

 

 
  • Vrijwilliger worden

     

    Help KansPlus en word vrijwilliger. Om ons werk voort te kunnen zetten zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen... 

Aanmelden